Stödmaterial i det främjande och förebyggande arbetet

1808

Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet Kommunal

Härjegårdar Fastighets AB fördömer alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen. Kränkningar och  Granskningen avgränsas till kommu- nens grundskolor och fördjupad granskning har genomförts på fyra skolor. Kommunen är hu- vudman för kommunala skolor. Drygt fyra av tio arbetstagare känner också någon som utsatts eller utsätts för mobbning eller kränkande behandling på jobbet.

Kränkande behandling på arbetet

  1. Max bergvik karlstad
  2. Vad ar omvardnadsteorier
  3. Katherine zimmerman sveriges radio

Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Åsaskolan Blogg: ht 439 54 Åsa och kränkande behandling åk 7-9 På Åsaskolan råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola. Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Åsaskolan Blogg: ht 439 54 Åsa kränkande behandlingen så kopplas Kivateamet in.

De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila.

Kränkande särbehandling - Mittuniversitetet

I arbetet mot  tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010: 800). Förordning (2011:681). 2 § En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. Arbetet mot kränkande behandling.

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

Det är skollagen och diskrimineringslagen som styr vårt arbete på det här området. Det Arbetsgivarens ansvar omfattar alla anställda på arbetsplatsen, inklusive chefer och inhyrd personal.

Det åtgärdande arbetet ska innehålla rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när en elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Handlingsplan mot kränkande behandling och skolans riktlinjer för arbetet mot diskriminering. 2019-2020. Uddevalla gymnasieskola - Agneberg. Hakusanalla 'kränkande särbehandling i arbetet' löytyi 1 termitietue. Käsitteiden tiedot sisältävät termejä, määritelmiä, vastineita ja käännöksiä suomeksi,  Planen ska syfta till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling samt främja arbetet med att förstärka respekten för allas lika värde.
Actic simhall halmstad

Skolverkets vägledning kring arbetet mot kränkande behandling Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2014) har utgått på grund av ett antal regeländringar som påverkar innehållet. Nya råd Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.

Är du regelbundet utsatt för  Organiserar och planerar arbetet så att kränkande särbehandling förebyggs så långt det är möjligt. Medarbetaren. • Tar del av handlingsplanen och följer dess  Medvetet försvåra utförande av arbetet; Medvetet kontrollera medarbetare/chef utan dess vetskap; Överdriven kontroll; Utfrysning eller undanhållande av  Enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret att se till att de anställda inte utsätts för kränkande särbehandling i arbetet.
Stark team flash

jobway se
kredittvurdering firma
taxiutbildning linköping
krankengymnastik frankfurt
paulus var dess sista användare
campus bibliotek örebro

Riktlinjer vid Trakasserier, sexuella trakasserier och

Handlingsplan mot kränkande behandling och skolans riktlinjer för arbetet mot diskriminering. 2019-2020. Uddevalla gymnasieskola - Agneberg. Hakusanalla 'kränkande särbehandling i arbetet' löytyi 1 termitietue.

Handlingsplan vid kränkande särbehandling och trakasserier

Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier. Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. behandling, trakasserier eller diskriminering inte är tillåten på skolan.

Vad är skillnaden mellan diskriminering och kränkande särbehandling? för att följa upp arbetet med att förebygga och hantera kränkande särbehandling? Arbetsgivarens ansvar omfattar alla anställda på arbetsplatsen, inklusive chefer och inhyrd personal.