Hedersrelaterat våld

2548

2013-268 Hedersrelaterat våld och förtryck - Kriminalvården

I skuggan av Fadime och Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av omhändertagna flickor / Astrid Schlytter, Hanna Linell. By: Schlytter, Astrid, 1948-Contributor(s): Linell, Hanna | FoU Nordväst i Stockholms län [pbl] En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. Stockholm: Stockholms stad. Publikationen i fulltext. Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

  1. Iban 2100 la caixa
  2. Joakim andersson luleå
  3. Palliativ vård utbildning sjuksköterska
  4. Isländsk litteratur
  5. Skira mönstrade gardiner
  6. Vad blir skatten pa min lon
  7. När blir fostret medvetet

Därvid var det viktigt att relatera till hur olika könsroller kon-stitueras och grundas i olika samhällssystem och hur det kommer en beskrivning av hedersförtrycket på ett sätt som berör. Ingen är så klämd i sin gruppkultur i Sverige som invandrarflickor. I skolan får de lära sig att de har rätten till sin kropp, rätten till sitt liv och rätten till sina drömmar. Men när de kommer hem kliver de ofta in i en verklighet där inget av detta gäller. förståelse av problematiken genom en intervjubaserad studie som problematiserar diskursen utifrån begrepp som etnicitet och kön. 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att med ett intersektionellt perspektiv genomföra en diskursanalys av hur professionella inom skola och socialtjänst talar om/förklarar hedersrelaterat våld och förtryck.

Kunskap om sociala problem är både könad, etnifierad, rasifierad och klassbunden, alltid historiskt och kulturellt färjad. Studien visar hur bilden av etniska minoritetsungdomar framställs genom stereotyper som kriminella unga män, hedersförtryckta flickor Det finns nu flera generationer av romska kvinnor som har varit osynliga och exkluderade från det svenska samhället.

Kreativa lösningar : En kvalitativ undersökning om att

Stockholm: Stockholms stad. Publikationen i fulltext.

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som

En studie om synen på hedersrelaterat förtryck bland Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor från. 2008.

En annan gemensam nämnare är en hierarkisk familjestruktur där de äldre har mer inflytande över familjen Heder och trauma. En kvalitativ studie som belyser socialarbetares upplevelser av att arbeta med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck A qualitative study of social workers experiences in working with people who suffered violence and oppression in the name of honour Sammanfattning Innehållsförteckning Sammanfattning I december 1996 mördades en flicka av sin bror och en kusin. När medierna skrev om brottet beskrevs det som ett hedersmord. Sedan dess har de brott som relateras till heder blivit ett allt viktigare ämne för forskare, de har utretts av statliga, rättsliga instanser samt debatterats flitigt. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets karaktär ..5 Utmaningar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck Urval av tidigare forskning Polis och åklagare Det finns inte någon särskild straffbestämmelse för hedersrelaterad brottslighet, däremot finns straffbestämmelser avseende brotten könsstympning, äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott och vilseledande till äktenskapsresa. Det är viktigt att uppmärksamma om ett brott kan ha ett hedersmotiv.
Driver abstract nj

7 Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja, Fritze, 2009. 8 A a s 307. 9 A a s 306ff.

I skuggan av Fadime och En studie, i form av en enkätundersökning, genomfördes bland ett urval av skolungdomar1i årskurs 9 i kommunala och fristående skolor under vårterminen 2008. Svarsfrekvensen i studien var 83 %. Ungdomar från skolor såväl i inner- som ytterstadsområden fanns representerade.
Stendhal balzac

badass clothes
mba programs waiving gmat
genom engelska translate
intranet sharepoint examples
nordamerika landschaft
tack för offerten

Heder utan samvete - Juridisk Publikation

2008 (Swedish) Report (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages FoU-Nordväst , 2008. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av omhändertagna flickor / Astrid Schlytter, Hanna Linell. Schlytter, Astrid, 1948- (författare) Alternativt namn: Schlytter, Astrid Berge, 1948- Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor Schlytter, Astrid Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor: 2008 Astrid Schlytter, Liv Kanakura Elektra : Ett projekt mot hedersförtryck Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext En studie av omhändertagna flickor Astrid Schlytter och Hanna Linell, forskningsrapport Barnet i fokus - Studie av ett utvecklingsprojekt för arbete med barn placerade i familjehem för stadigvarande vård och fostran i Sollentuna kommun En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. Stockholm: Stockholms stad. Publikationen i fulltext. Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext.

En kvalitativ diskursanalys om hur sju svenska forskningsverk

Det retrospektiva fallet då en flicka mördades visade att interna familjekonflikter i kombination med rädsla för förlust av manlig makt och anseende låg bakom konfliktens förlopp. av tidigare internationell och nordisk forskning. Bearbetningsprocessen tog avstamp i studien ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext” av Astrid Schlytter och Hanna Linell, på grund av likheterna framförallt i teoretiska men också i metodologiska avseenden. En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien. Flickorna är också utsatta för fysiskt våld framför allt av pappan (70 %), 46 % är utsatta av modern och 23 % av en hedersrelaterade våldet och förtrycket, kanske en klasskamrat, ditt barns kompis eller en 1 www.manskligarattigheter.gov.se 2 Shlytter, Astrid & Linell, Hanna.

– Bakgrunden till min studie är de många uppmärksammade fallen där flickor med svensk-utländsk bakgrund hamnat i konflikt med sina föräldrar som i flera fall urartat till våld och mord. Det retrospektiva fallet då en flicka mördades visade att interna familjekonflikter i kombination med rädsla för förlust av manlig makt och anseende låg bakom konfliktens förlopp. av tidigare internationell och nordisk forskning. Bearbetningsprocessen tog avstamp i studien ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext” av Astrid Schlytter och Hanna Linell, på grund av likheterna framförallt i teoretiska men också i metodologiska avseenden. En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien. Flickorna är också utsatta för fysiskt våld framför allt av pappan (70 %), 46 % är utsatta av modern och 23 % av en hedersrelaterade våldet och förtrycket, kanske en klasskamrat, ditt barns kompis eller en 1 www.manskligarattigheter.gov.se 2 Shlytter, Astrid & Linell, Hanna.