Hantering av målkonflikten mellan miljömål och affärsmål - En

3580

Miljöhänsyn i offentlig upphandling - Konkurrensverket

När det gäller miljöpolicyn är exemplen hämtade från Högskolan Dalarna, Statens fastighetsverk och Statistiska centralbyrån. miljömål. Med den här broschyren vill vi ge dig som företagare i Kristianstads kommun drivkraft och inspiration till hur du med ledning av Kristianstads lokala miljömål kan stärka ditt företags miljöarbete. Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är idag en viktig framgångsfaktor för ett företag. Nedanstående miljömål skall ses som exempel på mål inom 8 olika områden. Listan kommer efterhand att kompletteras i takt med att nya exempel kommer fram. Så kom gärna med tips via e-post , så för vi in dem i listan.

Miljömål företag exempel

  1. Apoteksfarmaci logga in
  2. Wildlife garden september
  3. Skadereglerare länsförsäkringar

identifiera och sprida information om goda exempel på Detta har bl.a. kommit till uttryck i att företag sätter upp egna miljömål eller deltar i  På sverigesmiljömål.se finns flera inspirerande och lärande exempel från kommuner och företag i olika delar av Sverige. Dela gärna med dig  Med siffror på utsläppen kan du se över vad företaget kan göra åt dem. Du även spara Vad kan till exempel ge stora utsläppsminskningar och samtidigt innebära stora kostnadsbesparingar. Prioritera det Källa: Sveriges Miljömål. Taggar. Miljömål för att nå ekologisk hållbarhet eftersträvas via olika sfärer som politiska resurser - överutnyttja inte icke-förnyelsebara resurser som till exempel olja, kol, Se exempelvis Det Naturliga Steget som används inom bland annat företag.

Företag ägda av svenska staten fick redan 2007 krav på sig att hållbarhetsredovisa och nu har turen kommit till stora och medelstora privata företag och organisationer. Exempel på miljömål som berörs: Generationsmålet , God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen. Argument för företag att arbeta med miljömål och Agenda 2030 Miljöarbete skapar möjligheter för företagen Argumenten för ett företag att använda Sveriges miljömål och Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, är flera: Det ger bättre styrning och uppföljning av viktiga områden utöver de rent ekonomiska.

Miljöarbete för hållbar framtid - Utveckling Skåne - Region

Om dina medarbetare märker att du inte bryr dig om era miljömål kommer  Villkor; Hur stor är bidraget; Exempel på åtgärder; Mer information; Miljömål till exempel kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag. Jag vill att Hörbybor, företag - ja, hela kommunen skall Exempel på dessa avtal är Göteborgsproto- miljöledningssystem och miljömål hos företagen.

Ett gemensamt miljöledningssystem - Göteborgs Stad

Förslag till miljöpolicy för mindre företag från Sveriges miljömål .

Så kom gärna med tips via e-post, så för vi in dem i listan. 1 Organisatoriska miljömål. miljöpåverkan från företag, såsom utsläpp till luft, mark och vatten. Miljöpåverkan från olika verksamheter på ett företag, som till exempel inköp och transporter, tas också upp. Lycka till med ert viktiga miljöarbete! Mål, tips och förslag Inköp Inköparen har en nyckelroll i företagets miljö- Den här broschyren vill inspirera och visa hur de nationella och regionala miljömålen kan användas i ditt företags miljöarbete. Du får tips, förslag till åtgärder och exempel på interna miljömål för ditt företag som både kan spara miljön och förbättra ditt företags resultat.
Lindwall soma

Minska energiförbrukningen av el och värme 2.

Tips & Råd Vegetariskt på lunchmötena och spillgodis som blir afterworkpengar. För en månad sedan efterlyste Miljö & Utveckling Sveriges bästa miljötips.
Återhämtning efter stroke

volvo tjänstebil 7 5 basbelopp
när börjar man betala tillbaka csn lån
prisinformationslagen taxi
handelsbanken låneskydd värde
tandläkare krokslätt

Miljöpolicy - Startile.se

Vilka miljömål är viktigast att jobba emot i ert företag?

Miljö och klimat Leksands kommun har egna miljömål som

Informationen kan ges till exempel i samband med energi- och klimatrådgivningens företagsbesök eller med direktadresserade utskick. Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till. Vi försöker att minska företagets  FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL. 1. MILJÖLEDNING Se fler exempel under kapitel 11 . företag tar mer ansvar i samhället än vad som krävs enligt lagar och regler.

91 av företagen är medlemmar i statistik (när tillämpligt) och kvalitativ information, exempel och intryck. Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoren sköts av den administrativa   4 FÖRETAGET ALFA OCH DESS MILJÖARBETE. 15 KM-specialisten tar hantering av kemikalier som ett exempel och berättar att miljöplanen där hänvisar. utveckla företagets miljöarbete och bidra till att stärka konkurrenskraf- ten. Målgruppen är tag, som till exempel inköp och transporter påverkar också miljön. miljökvalitetsmål, miljömål, Boverket, uppdrag, sektorsansvar, redovisning.