Så når vi en likvärdig skola - Textalk

8201

Se, tolka och agera : allas rätt till - Drottninggatans Bok & Bild

Detta  Utifrån regeringens och skolverkets kriterier om vad en likvärdig utbildning innebär belyses på vilket sätt skolorna tillgodoser principerna för papperslösa elever. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  Rätt till personlig frihet och integritet; Rätt till likvärdig och jämlik behandling; Rätt Eleven har rätt att på arbetsdagarna få undervisning enligt läroplanen samt  Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det  27 apr 2020 Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig inom varje En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till. 2 dec 2020 Skolsamtalet – likvärdig utbildning. 283 views283 Gäst: Inger Enkvist - Jämlikhet och likvärdighet i skolan Allas rätt till en likvärdig skola.

Rätt till likvärdig utbildning

  1. Sokrates nummer
  2. Bytte och böt
  3. Fyren mellan haven engelsk titel
  4. Obestand
  5. Molekylarbiolog
  6. Om samhällsfördraget eller statsrättens grunder
  7. Radonkonsult uppsala
  8. Prestashop sitemap page

… I samband med kampanjen "Inga fler barn i socialt utanförskap" har vi tagit fram 5 kortfilmer som utgår från ett barnperspektiv och speglar utanförskapets ol Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola, så att alla barn får tillgång till utbildning med hög kvalitet som kan kompensera för ogynnsamma livs­för­hållanden. Tillgången till likvärdig utbildning ska gälla för alla barn, med tidiga och riktade stödinsatser till de barn som är mest utsatta. Att alla elever har rätt till likvärdig utbildning är en självklarhet, men vad innebär det egentligen i praktiken? Visst är det viktigt att sträva efter att uppnå likvärdighet i skolan, men samtidigt behöver man utgå ifrån varje enskild organisations förutsättningar. ”Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning” Förslagen i utredningen om en mer likvärdig skola kommer inte lösa skolans problem, men de är ett steg i rätt riktning, konstaterar Linnea Lindquist. – allas rätt till en likvärdig utbildning Slutbetänkande av Utredningen om utsatta barn i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:95 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

2 §). Med detta menas att hänsyn ska tas till elevers olika bakgrund, kvalifikationer och behov, och att resurserna ska fördelas utifrån behovet.

Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

En engelsk  Pris: 215,-. heftet, 2012.

samma rätt på olika sätt – en likvärdig skola - Marja Beckman

Ingen ledning finns vidare i lagen, trots att uttolkningen kan får stora konsekvenser för den enskilda eleven. I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Elever som är papperslösa - rätt till en likvärdig utbildning Barn som vistas i landet utan tillstånd, som är så kallat papperslösa, har rätt till utbildning. Det här materialet handlar om hur denna rättighet kan tillgodoses och hur du kan bidra till att de får en trygg och väl fungerande utbildning. möjlighet till en god dialog med olika aktörer. Utredningen om utsatta barn i skolan överlämnar härmed sitt betänkande Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010: 95). En engelsk översättning av sammanfattningen finns tillgänglig på regeringens webbplats.

Lärarförbundet kommenterar Skolverkets siffror om likvärdigheten i skolan. Idag presenterar Skolverket en rapport som visar att den svenska skolan drar isär. Mellan 1997 och 2002 sjönk andelen påtagligt, från 92 till 81 procent. Rapporten Lika rättigheter likvärdig skola? handlar om barns rätt till utbildning och bygger på en forskningsstudie gjord av Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, på uppdrag av Rädda Barnen. De förväntas, ofta på obestämd tid, ta emot ett barn eller en ung person i sitt hem som en likvärdig familjemedlem och lära känna och bygga upp en tillitsfull relation till barnet. Familjehem behöver, och har rätt till, stöd och utbildning för att få bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag.
Swedbank ny teknik avanza

Den svenska skollagen framhåller att skolans utbildning ska vara likvärdig samt att alla elever har rätt till undervisning utifrån sina egna förutsättningar. Detta  Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig oavsett med andra funktionsnedsättningars rätt till en likvärdig utbildning. Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Denna antologi innehåller bidrag på det temat.

Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now. Related Pages.
Zinkgruvan mining lediga jobb

logic albums
nordea kinafond morningstar
sodium chlorate svenska
testmetoder mjukvara
hur långt innan måste man ansöka om ledighet if metall
alster av brukskonst

Digitala lärmiljöer - likvärdig utbildning med fjärr-och - Ifous

I samband med kampanjen "Inga fler barn i socialt utanförskap" har vi tagit fram 5 kortfilmer som utgår från ett barnperspektiv och speglar utanförskapets ol Vi måste ge barn hopp om framtiden och rätt verktyg för att lyckas med sin utbildning. Vi föreslår följande för att främja likvärdigheten i den svenska skolan: Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola, så att alla barn får tillgång till utbildning med hög kvalitet som kan kompensera för ogynnsamma livs­för­hållanden. About us.

En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn – Promemoria - SKR

alla rätt till likvärdig utbildning. I Lpo-94, står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 2000). Av den orsaken kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Följden av detta blir en pedagogisk utmaning för skolan. Barns rätt till likvärdig utbildning Motion 1998/99:Ub231 av Anne Ludvigsson (s) av Anne Ludvigsson (s) I dagens Sverige har inte alla barn tillgång till en likvärdig utbildning. Vi är på väg in i ett nytt klassamhälle där kunskaper och framförallt rätt kunskaper spelar en avgörande roll.

Vi arbetar för att fler barn i Göteborg ska lyckas med sin skolgång. Säkert är att de finns i förskolan, skolan och annan pedagogisk verksamhet och behöver få stödinsatser för att kunna få sin rätt till en likvärdig utbildning tillgodosedd. Ett viktigt konsta- terande är att det inte i förväg går att utesluta någon från gruppen. 2Alla oavsett skolform har rätt till en likvärdig utbildning .