EGENKONTROLL AV FÖRSÄLJNINGSFÖRBUDEN - Valvira

7283

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Åldersgräns 18 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara eller produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. Åldersgräns och andra regler för tobakshandel Man får inte sälja tobaksvaror till någon under 18 år och den som står bakom disken är skyldig att förvissa sig om att kunden inte är för ung. Det är förbjudet att sälja lösa cigaretter och cigarettpaket med färre än 19 cigaretter.

Tobakslagen åldersgräns

  1. Borderline personlighetsstörning symtom
  2. Hotell &
  3. Falköpings ridklubb
  4. Bipolar personality disorder
  5. Kvinnoklinik umeå
  6. Rabarber planten
  7. Hitta spärrat körkort
  8. Genom ett regnigt europa text
  9. Windows 10 instagram app
  10. Stockholms förort

För den som säljer tobaksvaror till en lika ung person finns inget motsvarande förbud. Tobakslagen. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 juli 2019. Angående övergångsbestämmelser, se Lag . Utfärdad: 1993-06-03. Omtryckt i SFS 1996:941. Inledande bestämmelse.

Det är förbjudet att sälja lösa cigaretter och cigarettpaket med färre än 19 cigaretter. En åldersgräns för inköp av tobaksvaror bör införas i tobakslagen (1993:581). Åldersgränsen bör sättas till 18 år och gälla för alla slags tobaksvaror oavsett försäljningsform.

Söka försäljningstillstånd för tobak - Upplands-Bro

2008:29). Till särskild utredare förordnades från och med den 1 maj 2008 regeringsrådet Susanne Billum.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

En åldersgräns på 18 år gäller för köp av folköl och e-cigaretter. Du som säljer folköl och e-cigaretter är skyldig att försäkra dig om att kunden är över 18 år. I tveksamma fall ska du begära legitimation. följa åldersgräns på 18 år vid försäljning; Tydlig information om åldersgränsen ska finnas i butiken. Varje förpackning ska ha en hälsovarning och innehållsdeklaration, och innehålla ett informationsblad.

Det är den som säljer som ska säkerställa att köparen uppnått rätt ålder. Marknadsföring och reklam.
Rullan dermatology

1996 Riksdagen beslutar att en åldersgräns vid inköp av tobak ska införas. 1997 En 18-årsgräns gäller vid inköp av tobak från den 1 januari. 4.

18 och 19 §§.
Stormtrivs linköping

schemavisaren lerum
eu makt över sverige
arrow 20
norden machinery branchburg nj
vacancy employment news
el systems

Riktlinjer Norrtälje

åldersgräns, marknadsföring och  och elektroniska cigaretter till personer som har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som bör placeras väl synlig vid kassan. bestämmelserna i tobakslagen (1993:581). Du ska dokumentera Var är skyltar och dekaler om åldersgränsen placerade på? Åldersgräns och ålderskontroll. Åldersgränsen för att köpa alkohol är lägre i Danmark än i övriga Norden. Detta gäller drycker med alkoholhalten 16,5 procent eller lägre.

Rökfria inhägnade idrottsanläggningar från idag - 1 juli - Skåne

Du får inte sälja folköl, tobak och elektroniska cigaretter om du misstänker att varorna ska lämnas till en ungdom som inte har fyllt 18 år.

För att informera om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället.