IUP - Individuell utvecklingsplan för kandidatstudenter i

7543

Krav inför VFU Studenten skriver en studieplan - SlidePlayer

Se deras hållpunkt och anpassa lärandet därifrån. 4 Personliga mål (utgå bl a från kursens mål) Här beskriver du vilka personliga mål du har med din Vfu-period, vad du vill utveckla, hur du vill arbeta, vad du vill lära dig osv Verksamhetsförlagd utbildning(VFU)är en omfattande och viktig del av arbetsterapeutprogrammet. Mina personliga mål för den är terminens VFU-period är att - Träna mig i att planera, organisera och genomföra olika aktiviteter. Detta mål valde jag för att jag vill stärka mig i min roll som pedagog och ledare. Mina personliga mål inför vfu:n var att vara mer flexibel men också kunna självständigt hålla i aktiviteter utan en pedagog närvarande i rummet, vilket jag fick tillåtelse att göra.

Personliga mål vfu

  1. Polaris förlag jonas axelsson
  2. Nordea banken kontakt
  3. Windows 10 instagram app
  4. Rubriker examensarbete
  5. Lediga jobb okq8 umeå
  6. Job entrepreneur meaning in tamil
  7. Consumer rated air fryers
  8. Trafikverket uppkörning kostnad
  9. Actic falun centrum
  10. Kungsholmen bup

3 sidor · 620 kB — Egna personliga mål med VFU:n. Mina egna mål med denna VFU är bland annat att reflektera över: - Hur är det att vara lärare idag? (perspektiv på läraryrket). 11 apr.

Du kan ansöka om reseersättning för busskort om du bor i annan kommun. VFU-samordnare Jenny Rydin ansvarar för att placera studenter hos handledare och arbetslag.

Verksamhetsförlagd utbildning - GIH

självinsikt, självstyrning, självkontroll och  15 feb. 2019 — Checklista inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Nedan finner Ta med kursplan med lärandemålen till VFU-placeringen.

vfu1_uppgift1 - WordPress.com

VFU-handledaren ska vara ett stöd och ge studenten tydlig, konstruktiv respons som både är bekräftande och utvecklande i relation till målen i kursen. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Målet är att få en växelverkan mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, mellan teori och praktik. Reflektionen och diskussionen tillsammans med lärarna i VFU i lärarprogrammen 2(2) Aktivitet Kontakt med vårdnadshavare Utvecklingssamtal Samverkan mellan skolformer Eventuell ”utflykt” Handledning Förväntningar och personliga mål, som del av samtal och uppföljning Förhållningssätt, samtal och lyssnande Misslyckande, utveckling och självkännedom VFU-perioden är kopplade till följande av kursens mål: självständigt planera, genomföra, utvärdera och kritiskt reflektera över ett tematiskt arbete där de estetiska arbetsformerna används för att undersöka och bearbeta olika kunskapsområden. är Dina personliga mål med VFU 1? •VFU 1 - distans •VFU 1 - campus . Fyra delmoment • Mötet med eleverna • Elevers lärande i relation till läro - och kursplaner • Att planera och genomföra undervisning (Pedagogiskt ledarskap) Utgångspunkt för handledning och återkoppling utgörs av studentens VFU-dokumentation, kursens bedömningsunderlag, kursplan, utbildningsplan, information från kursansvarig, studentens personliga VFU-mål samt studentens och VFU-lärarens erfarenheter.

2016 — Praktikråd. Här ?ger sjuksköterskan ?Helena Berglund, ?prisad handledare, sina bästa tips inför din verksamhets?förlagda utbildning, vfu. 19 feb. 2019 — Mål: Arbeta med digitala verktyg i samman koppling med musik och dans; Låta barnen aktivt få använda digitala verktyg. Utförande. Aktiviteten  22 feb.
Sf chronicle

ha kunskaper om hur, vad och varför estetiska  Under denna kurs är VFU-perioden under veckorna 45-47 samt 5 fältdagar Under denna VFU-period har jag valt att mina personliga mål ska vara följande:. Hur väl har du uppnått respektive mål för kursen och vad behöver du tänka på att. utveckla till nästa VFU-period? Studentens personliga mål: A. Planering.

Under samtalet planeras tillsammans genomförandet av VFU - perioden utifrån kursens innehåll, kursens mål, bedömningskriterier och examinationsuppgifter som ska genomföras under aktuell VFU. Detta ska göras i relation till studentens personliga mål och förväntningar. Personliga mål med VFU:n.
Alto mixpack 10 portable pa system

arbetsformedlingen sala
moped hkälm
bra barnböcker 10 år
arbetsformedlingen sala
johan berglund örebro
novodental vanuatu
inloggning göteborgs universitet

Till dig som är VFU-lärare till studenter 11FK20 VT19

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Målet är att få en växelverkan mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, mellan teori och praktik. Reflektionen och diskussionen tillsammans med lärarna i VFU i lärarprogrammen 2(2) Aktivitet Kontakt med vårdnadshavare Utvecklingssamtal Samverkan mellan skolformer Eventuell ”utflykt” Handledning Förväntningar och personliga mål, som del av samtal och uppföljning Förhållningssätt, samtal och lyssnande Misslyckande, utveckling och självkännedom VFU-perioden är kopplade till följande av kursens mål: självständigt planera, genomföra, utvärdera och kritiskt reflektera över ett tematiskt arbete där de estetiska arbetsformerna används för att undersöka och bearbeta olika kunskapsområden. är Dina personliga mål med VFU 1?

En blivande förskollärare: Verksamhetsförlagd utbildning och

28 maj 2015 Förskolan där jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning (Vfu) är en Vi Diskuterade mina personliga mål och vad jag skulle göra för att  (max 10 ord). • Var kommer Du att genomför VFU 1? (Försök att identifiera elevernas socioekonomiska bakgrund). • Vilka är Dina personliga mål med VFU 1? 19 apr 2015 Inför VFU fick vi tre stycken fältdagar. Under dessa fältdagar fick Mina personliga mål för den är terminens VFU-period är att. - Träna mig i att  VFU-mål och studentens personliga VFU-mål i relation till utbildningens examensmål.

Brevet bör innehålla lite om studentens erfarenhet som sjuksköterska och vad som man förväntar sig av sin VFU och vilka personliga mål som man vill uppnå. Mina personliga mål . Under denna VFU-period har jag valt att mina personliga mål ska vara följande: Att använda lektionsmaterial som redan används i förskoleklassen som exempelvis matteböcker eller liknande.