Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk 1

906

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK LÄROPLANER - Uppsatser.se

Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. som andraspråk A inom Läroplan för frivilliga skolformer 94 (Lpf94) och Svenska som andraspråk 1 inom Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Lgy11) samt att undersöka i vilken utsträckning kursplanerna ger stöd för arbete med formativ bedömning genom genrepedagogik. Svenska, Svenska som andraspråk, Religion, Historia, Samhällskunskap, Idrott och Hälsa är lika viktiga som ämnet Naturkunskap för både jämställdhet och Sex- och samlevnad. I materialet finns ett kapitel för varje ämne som kan vara intressant för dig som ämneslärare. Svenska. Svenska för döva. Svenska som andraspråk.

Lgy11 svenska som andraspråk

  1. Turism värmland
  2. Överklaga stadfäst förlikning
  3. Fotboll malmö ff
  4. Regionindelning sverige
  5. Migrationsverket blanketter medborgaskap
  6. Säkerhetskopior för servicepack

Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2. Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. som andraspråk A inom Läroplan för frivilliga skolformer 94 (Lpf94) och Svenska som andraspråk 1 inom Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Lgy11) samt att undersöka i vilken utsträckning kursplanerna ger stöd för arbete med formativ bedömning genom genrepedagogik. Svenska, Svenska som andraspråk, Religion, Historia, Samhällskunskap, Idrott och Hälsa är lika viktiga som ämnet Naturkunskap för både jämställdhet och Sex- och samlevnad. I materialet finns ett kapitel för varje ämne som kan vara intressant för dig som ämneslärare. Svenska.

394kr.

Svenska 1 för grundlärare 4-6, Kurs, - Luleå tekniska

Modellen tillämpas på autentiska berättande, argumenterande och utredande elevtexter som bedöms och betygssätts. Svenska som andraspråk blev ett eget ämne med egen kursplan i grundskolan 1996.

Svenska och svenska som andraspråk i Gy11 – två - Forskul

I grundskolan och i gymnasieskolan finns två olika svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk  2.4 Skolframgång för elever med svenska som andraspråk . I Läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11), den läroplan som just nu är rådande i den svenska.

Ingår i: Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010 Se bibliotekets Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Palmér, A. & Östlund-Stjärnegårdh, E. (2015). Bedömning av elevtext - enligt Lgr 11 och Lgy11.
Us kurs rupiah

Sista ansökningsdag är 15 april.

Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language I, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - beskriva migrationens roll i det svenska samhället - definiera och beskriva flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk Skolämnet svenska som andraspråk introduceras i relation till det ordinarie svenskämnet, och olika organisationsmodeller för undervisning i svenska som andraspråk belyses och diskuteras.
Arkitekt jobb

bilskatt kia sportage
dagtraktamente finland 2021
foto id
fatih gencer kitap
bemanningsforetag norge
hans andersson piteå

svenska som andraspråk cefr - SGS Innovations

Du kommer att läsa 100 poäng på 10 eller 20 veckor (hel- eller halvfart).

april 2011 - Ny i svenska skolan

Ämne - Svenska som andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. andraspråk mycket lika. I Gy11 har svenska som andraspråk fått en tydligare, egen profil” (Skolverket 2011b). Som exempel nämns att svenska innehåller mer litteratur-historia, medan svenska som andraspråk har ett större fokus på komparativ språ-kanalys. Skillnaderna mellan ämnena har alltså blivit flera och tydligare.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. andraspråk mycket lika. I Gy11 har svenska som andraspråk fått en tydligare, egen profil” (Skolverket 2011b). Som exempel nämns att svenska innehåller mer litteratur-historia, medan svenska som andraspråk har ett större fokus på komparativ språ-kanalys. Skillnaderna mellan ämnena har alltså blivit flera och tydligare.